Stichting RechtenOnline is in liquidatie.

Het bestuur van de Stichting RechtenOnline heeft besloten tot ontbinding van bovengenoemde rechtspersoon. De ontbinding is 05-10-2016 in het handelsregister geregisteerd en op 06-12-2016 in een landelijk dagblad gepubliceerd.

De rekening en verantwoording en het plan van verdeling liggen ter inzage voor eenieder tot 07.02.2017 ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, vestiging Utrecht.